Теплі кредити

Теплі кредити

Характеристика програми
Назва продукту Програма «Тепла оселя»
в рамках реалізації Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження (відповідає критеріям Еко-банку)
Обмеження застосування крім АР Крим та населених пунктів, на території яких, органи державної влади не здійснюють своїх повноважень
Характеристика активної операції для фіз.осіб
Цільове спрямування
– світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.
Вид операції строковий кредит
Термін кредитування до 3-х років (включно)
Валюта гривня
Обмеження суми по операції Від 1 000,00 до 50 000,00 грн. (включно)
Максимальний розмір не більше 90% від вартості обладнання/матеріалів, яке придбавається відповідно до рахунку-фактури або договору на придбання
Власний внесок (мінімальний) не менше 10% від вартості обладнання/матеріалів, яке придбавається відповідно до рахунку-фактури або договору на придбання
Відшкодування частини суми кредиту з боку Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (надалі  Держенергоефективність) 
(відповідно до вимог Порядку)

Для отримання відшкодування частини суми кредиту Позичальнику необхідно надати до Банку:
– документ, який підтверджує передачу Обладнання Позичальнику (акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна)
та
– документ, що підтверджує факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів.
До документу, що підтверджує факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів належать: акти виконаних робіт.
У разі, якщо Позичальник отримує в установленому законодавством порядку субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, для отримання відшкодування частини суми кредиту обов’язковою умовою є надання Позичальником копії документа (повідомлення або довідки тощо), що підтверджує призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (надалі – Документ про субсидію). Даний документ повинен бути діючим як на дату прийняття Банком рішення про надання кредиту, так і на дату видачі кредитних коштів.

Процедура видачі коштів Кредити надаються Позичальнику:
• шляхом безготівкового перерахування кредитних коштів на поточний рахунок Позичальника, відкритий в Банку, з подальшим перерахуванням на рахунок продавця енергозберігаючого Обладнання.

Перерахування коштів здійснюється на підставі рахунку-фактури від продавця або згідно умов договору на придбання Обладнання, який укладено між продавцем Обладнання та Позичальником або іншого визначеного законодавством документа, на підставі якого буде придбаватися Обладнання.
Графік повернення основної суми боргу та спосіб сплати основної суми боргу Погашення кредиту та процентів за ним здійснюється у розмірах та в строки визначені кредитним договором з графіком погашення кредиту та процентів рівними (ануїтетними) платежами шляхом:
• внесення готівки в касу Банку;
• безготівкового перерахування коштів Позичальником (довіреною особою) з поточних рахунків;
• договірного списання з поточних рахунків Позичальника (у т.ч. операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів), відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»
Обов’язкові умови Для оформлення відшкодування частини суми кредиту від Держенергоефективності необхідно отримати від Позичальника документи:
– документи, які підтверджують передачу Обладнання Позичальнику (акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна)
та
– документи, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акт виконаних робіт (наданих послуг)).

У разі, якщо у Позичальника, на момент надання кредитних коштів, відсутній поточний рахунок у національній валюті (2620 кошти на вимогу фізичних осіб) – при наданні кредиту, Позичальнику обов’язково відкривається поточний рахунок у національній валюті (2620 кошти на вимогу фізичних осіб).   У разі, якщо Позичальник отримує в установленому законодавством порядку субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, обов’язковою умовою є надання Позичальником копії Документу про субсидію. Даний документ повинен бути діючим як на дату прийняття Банком рішення про надання кредиту, так і на дату видачі кредитних коштів. При цьому:
–  адреса фактичного місця проживання Позичальника повинна відповідати адресі реєстрації Позичальника, адресі нерухомості, яка зазначена у Документі про субсидію, та адресі нерухомості проведення заходу, на який отримується кредит згідно умов даної Програми;
–  у разі, якщо у Документі про субсидію не зазначено ПІБ Позичальника – додатково отримується довідка з Центру надання адміністративних послуг/ ЖЕКу/іншої обслуговуючої організації/органу місцевого самоврядування тощо про зареєстрованих осіб  (наприклад, форма3 або інший документ), яка буде підтверджувати реєстрацію та фактичне проживання Позичальника за адресою нерухомості, зазначеної у Документі про субсидію.

У рамках цієї Програми Позичальник може отримати лише один кредит за одним заходом, визначеним Порядком протягом одного бюджетного періоду.
Отримання наступного кредиту (за іншим заходом, визначеним Порядком протягом одного бюджетного періоду/повторно за цим же заходом в наступний бюджетний період) можливе лише за умови повного погашення раніше отриманого кредиту на умовах цієї Програми.
Наявність у Позичальника відкритого поточного рахунку (у т.ч. операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів), умовами обслуговування якого передбачене договірне списання коштів для погашення кредитної заборгованості Позичальника перед банком.
Перелік документів для розгляду питання щодо проведення активної операції 1. анкета Позичальника;
2. паспорт громадянина України (в т.ч. у формі ID-картки – з моменту автоматизації доопрацювань в ПЗ Siebel)
У випадку надання паспорту громадянина України у формі ID-картки Позичальником надається окремий документ із зазначенням місця реєстрації (інформаційна довідка (витяг, інформація) з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання; довідка, видана Центром надання адміністративних послуг/ іншою обслуговуючою організацією/органом місцевого самоврядування тощо).
3. довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
У разі подання Клієнтом (Позичальником) паспорту громадянина України у формі ID-картки у якому вказано реєстраційний номер облікової картки платника податків, подання документу, виданого відповідним органом Державної фіскальної служби України, щодо присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків/ідентифікаційного податкового номеру на окремому носії не вимагається.
4. Документ, який підтверджує фінансовий стан Позичальника:

Якщо Позичальник – фізична особа:
4.1. у разі, якщо Позичальник отримує заробітну плату на рахунок відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК»:
–  виписка з АБС Scrooge/ ПЗ WebBank  за останні 3-и місяці;
4.2. у разі, якщо Позичальник отримує пенсію на рахунок, відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК»:
– виписка з АБС Scrooge/ ПЗ WebBank за останній місяць;
4.3. Якщо Позичальник – фізична особа, яка отримує доходи як найманий працівник/ пенсіонер (окрім сегментів, зазначених у п.4.1., п.4.2. цієї Програми):
– виписка з іншого банку по картковому рахунку Позичальника/ Поручителя з відповідним призначенням платежу (перерахування заробітної плати/пенсії), – за 6 останніх місяців для найманих працівників (у разі, якщо Позичальник/Поручитель працює менше 6 міс., за фактично відпрацьований час) та не менше ніж за 1 останній місяць для пенсіонерів,
або
– довідка про доходи за 6 останніх місяців, з помісячною розбивкою (у разі, якщо Позичальник працює менше 6 міс, за фактично відпрацьований час);
– довідка про отримання пенсії за віком/вислугою років не менше ніж за 1 останній місяць.  
Перелік документів, необхідних для отримання компенсації 1. Документ, який підтверджує передачу обладнання, придбаного в кредит, Позичальнику (акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна або інші  документ, що підтверджує факт придбання обладнання Позичальником).
2. Документ, що підтверджує факт впровадження енергоефективного обладнання (акти виконаних робіт (наданих послуг)).
3. У разі, якщо Позичальник отримує в установленому законодавством порядку субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, для отримання відшкодування частини суми кредиту обов’язковою умовою є надання Позичальником копії Документу про субсидію. Даний документ повинен бути діючим як на дату прийняття Банком рішення про надання кредиту, так і на дату видачі кредитних коштів.

Залишити відповідь